การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 ภาค ข

อ่านแล้ว: 3756

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขัน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ , นายประทีปแสง พลรักษา , ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้ประจำพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 วันที่สอง ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 นั้น ได้กำหนดสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2566 และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อฯ ได้ที่เว็บไซต์ของ สพม.ชัยภูมิ (www.sesaochaiyaphum.go.th)