สพม.ชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการอบรมออนไลน์ “การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์”

อ่านแล้ว: 6798

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สพม.ชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมออนไลน์การใช้สื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์” โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม และมี นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งมีได้มีการการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมกว่า 1,000 คน ประกอบไปด้วย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู ทั้งในสังกัด สพม.ชัยภูมิ และสังกัดอื่น ๆ เข้ารับการอบรม

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สพม.ชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมออนไลน์การใช้สื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์” โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม และมี นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งมีได้มีการการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมกว่า 1,000 คน ประกอบไปด้วย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู ทั้งในสังกัด สพม.ชัยภูมิ และสังกัดอื่น ๆ เข้ารับการอบรม