การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะ ครูภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศศตวรรษที่ 21 และยุวมัคคุเทศก์

อ่านแล้ว: 948

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศศตวรรษที่ 21 และชัยภูมิยุวมัคคุเทศก์ ภายใต้หัวข้อ Enhancing English Teachers' Competency in 21th Century through Boots & Active Learning & Smart Guide Activities ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายประทีปแสง พลรักษา, ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูภาษาอังกฤษในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา