การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 การประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

อ่านแล้ว: 1222

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขัน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ , นายประทีปแสง พลรักษา , ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้ประจำพื้นที่โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.ชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 การประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ในการสอบประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ได้มีองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล 25 คะแนน การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 25 คะแนน และความสามารถด้านการสอน 50 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน