สพม.ชัยภูมิ จัดรการประชุมมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

อ่านแล้ว: 788

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. สพม.ชัยภูมิจัดการประชุมมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับฟังนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2567 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำนายประทีปแสง  พลรักษาดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะบุคลกรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะบุคลากร สพม.ชัยภูมิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ