การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรกับชุมชน(กิจกรรมจิตอาสา สพม.ชัยภูมิ) และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

อ่านแล้ว: 3643

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรกับชุมชน (กิจกรรมจิตอาสา สพม.ชัยภูมิ) โดยในช่วงเช้า ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะบุคลากรทางการศึกษาของ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพม.ชัยภูมิ โดยหลังจากสิ้นสุดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานและร่วมเป็นวิทยากรด้วย ซึ่งคณะวิทยากรในการอบรมได้แก่ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ และ นายปรีดา นิตยารส ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ

และใบเวลา 13.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้นำคณะผู้บริหารและคณะบุคลากร สพม.ชัยภูมิ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมถวายเทียนพรรษาและฟังธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบริบูรณ์ ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยและเป็นการปฏิบัติตนที่ดีของพุทธมามกะอีกด้วย