ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ดำนา ปล่อยปลา ปลูกป่า" น้อมนำหลักปรัชฌาของเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายสภานักเรียนสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์

อ่านแล้ว: 3263

ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ดำนา ปล่อยปลา ปลูกป่า" น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายสภานักเรียนสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอพียง โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ในการนี้ ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้ตัดริบบิ้นเพื่อเข้าสู่แปลงนาสาธิต เกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งร่วมปล่อยปลา ปลูกต้นยางนา และร่วมดำนาพร้อมกันกับผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้มีเกียรติอื่น ๆ อีกด้วย