การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ภาค ก และ ภาค ข

อ่านแล้ว: 943

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ และผู้เข้าสอบ ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ดร.ปิยะพล เถื่อนพาชิน ผอ.รร.เมืองพญาแลวิทยา คณะผู้บริหาร และคณะบุคลากร รร.เมืองพญาแลวิทยาเป็นอย่างดี ในการนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิได้กำหนดให้ มีการสอบภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 และกำหนดให้มีการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566