สพม.ชัยภูมิ ร่วมงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

อ่านแล้ว: 721

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
    ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. สพม.ชัยภูมิ ร่วมงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเทพคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้