ผอ.สพม.ชัยภูมิให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 705

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ผอ.สพม.ชัยภูมิให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รู้รักสามัคคี และห่างไกลจากยาเสพติด งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2556 มีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ โดยมี นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.โรงเรียนคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ อาคารเตชะธัมโม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ