การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

อ่านแล้ว: 5294

ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา, ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ และให้กำลังใจในการดำเนินการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ซึ่งได้รับการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกจาก ดร.ปิยะพล เถื่อนพาชิน ผอ.รร.เมืองพญาแลวิทยา คณะผู้บริหาร และคณะบุคลากร รร.เมืองพญาแลวิทยาเป็นอย่างดี