สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2566

อ่านแล้ว: 651

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2566 โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นประธานฯ ในการประชุมฯ และมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโท รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะอนุกรรมการฯ คณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ