การคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ฯ

อ่านแล้ว: 807

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งเลขที่ อ 27 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง และปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 ราย โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ