การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

อ่านแล้ว: 760

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร.อ.ทิณกรณ์ ภูโท, นายประทีปแสง พลรักษา และ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมคณะร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ และเตรียมการขับเคลื่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งชมการจัดแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้งาน 2 ทศวรรษ สพฐ. ในการจัดการศึกษา โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ ณ Hall 1-2 ศูนย์ประชุม NICE สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี