สพม.ชัยภูมิ จัดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ค (สัมภาษณ์)

อ่านแล้ว: 5339

ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีี พ.ศ. 2566 ภาค ค (สัมภาษณ์) โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และ อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ และให้กำลังใจในการดำเนินการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ซึ่งได้รับการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกจาก ดร.ปิยะพล เถื่อนพาชิน ผอ.รร.เมืองพญาแลวิทยา คณะผู้บริหาร และคณะบุคลากร รร.เมืองพญาแลวิทยาเป็นอย่างดี