สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านแล้ว: 5155

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ