สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วม “สภาแฟการศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 1”

อ่านแล้ว: 6270

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟการศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 1” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยาบการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์ประสานงานการเมืองภาคประชาชน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ