การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566

อ่านแล้ว: 6242

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม และมี นายประทีปแสง พลรักษา, ดร.วีระศักดิ์ พลมณี, ดร.สมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สพม.ชัยภูมิ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม2 สพม.ชัยภูมิิ