การประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

อ่านแล้ว: 6150

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
          ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 สังกัด สำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  จำนวน 2 ราย
  1. นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  2. นางณัฐญา สุขจันทร์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.สมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,คณะผู้บริหาร ,คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากร สพม.ชัยภูมิ และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ