พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

อ่านแล้ว: 6149

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
          ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมชัยภูมิ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศีกษาชัยภูมิ กับ
     1. นายศรเพชร งามยางหวาย  ผอ.รร.บางอำพันธ์วิทยาคม
     2. นายวุฒิชัย รักหินลาด  ผอ.รร.หนองคอนไทยวิทยาคม
โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.สมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,คณะผู้บริหาร ,คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากร สพม.ชัยภูมิ และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ