การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 5877

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม และมีคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพวงชมพู รร.สตรีชัยภูมิ