ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2

อ่านแล้ว: 5969

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
   วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชัยภูมิ ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ประชุมครั้งที่ 2 ณ หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อทบทวนและเตรียมงานในการรับเสด็จ กำหนดการในวโรกาสเสด็จฯ, การจัดเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย และการจัดเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จในครั้งนี้ ในเวลาต่อมา นายสุนิติ พรายศรี ผู้แทน สำนักงานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน เดินสำรวจสถานที่ โดยมี นายชัยรัฒน์ เจริญสุข ผอ.รร.สตรีชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี