ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 14/2566

อ่านแล้ว: 5971

ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 14/2566 โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผอ.รร.แก้งคร้อวิทยา คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเป็นอย่างดี

ภาพถ่ายโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา