ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ครั้งที่ 16/2566

อ่านแล้ว: 5810

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
         วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ครั้งที่ 16/2566 โดยมี นายสุธี บุญถือ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ พร้อมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด