สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมต้อนรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 5813

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน TO BE NUMBER ONE ทรงติดตามผล   การดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ พร้อม ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีชัยภูมิ พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ