ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

อ่านแล้ว: 6324

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
          ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
          ในการนี้ สพม.ชัยภูมิ ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2566 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรม การแสดงวันธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน สิ่งประดิษฐ์ และยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย