การประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2566

อ่านแล้ว: 5772

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
        วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งและวิชาชีพการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 และปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จำนวน 6 ราย โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานฯ พร้อม นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ,นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณทิต ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ,นางปียารัตน์ ขาวปั้น ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ,นางศุลีพร ประการแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ