การแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 313

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
          เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:00 น. นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ,ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา    จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2566  และมี นายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.วีระศักดิ์ พลมณี ,ดร.สมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ คณะครู นักเรียน คณะบุคลากร สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฯ และในเวลาต่อมา ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยภูมิ ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ