ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

อ่านแล้ว: 359

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
          วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.วีระศักดิ์ พลมณี ,ดร.สมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพม.ชัยภูมิ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ