ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

อ่านแล้ว: 392

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
       วันพุธที่ 29 พศจิกายน 2566  เวลา 09.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อรับนโยบาย และรับฟังข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฯ