การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2566

อ่านแล้ว: 285

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2566 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธาน ในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายประทีปแสง พลรักษา ดร.วีระศักดิ์ พลมณี ดร.สมัย อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจงนโยบาย และข้อราชการต่างๆ มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ คณะผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ