สพม.ชัยภูมิ จัดประชุมดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “TRADITIONAL SPORTS NIGHT 2023” ในงานราตรีกีฬาโซนหุบเขา ครั้งที่ 48 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

อ่านแล้ว: 113

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
       วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดประชุมดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “TRADITIONAL SPORTS NIGHT 2023” ในงานราตรีกีฬาโซนหุบเขา ครั้งที่ 48 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 สถานศึกษาสามารถร่วมส่งเข้าประกวดได้สถานศึกษาละ 1 ภาพ (คู่ชาย หญิง) แต่งกายด้วยการสวมเสื้อกีฬาโซนหุบเขา ครั้งที่ 48 สวมกางเกงกีฬาได้ทั้งขาสั้นและขายาว (ไม่จำกัดสี) โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.วีระศักดิ์ พลมณี ,ดร.สมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมดำเนินการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ