พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 48 ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 155

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
       วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 48 ปีการศึกษา 2566 ณ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา พร้อมมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา ในเวลาต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมชมกีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬาฟุตบอล ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน คณะครูผู้ฝึกสอน และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้