ผอ.สพม.ชัยภูมิ เดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 48 ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 156

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
      ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ในงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 48 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน คณะครูผู้ฝึกสอน และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ