พิธีเปิดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 48 ปีการศึกษา 2566ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 153

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
       วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานฯ พร้อมด้วย นางปียารัตน์ ขาวปั้น ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก งานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา)ครั้งที่ 48 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน คณะครูผู้ฝึกสอน และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ