ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รร.เมืองพญาแลวิทยา

อ่านแล้ว: 812

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ของโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา และร่วมต้อนรับ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้ให้เกียรติกล่าวคำนิยมให้กับโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ซึ่ง นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้กล่าวคำนิยมให้กับ รร.เมืองพญาแลวิทยาด้วยเช่นกัน ภายใต้การต้อนรับอย่างดียิ่งของ นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผอ.รร.เมืองพญาแลวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ