สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบปักหมุด สารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านแล้ว: 397

ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภุมิ คณะกรรมทำงานการประชุมปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบปักหมุด สารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพฐ. เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบปักหมุด สารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบทางไกล ณ ห้องประชุม2 สพม.ชัยภูมิ