สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567

อ่านแล้ว: 152

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธาน ในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจงนโยบาย และข้อราชการต่างๆ มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ