ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมประชุมหารือโครงการก่อสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 365

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมประชุมหารือโครงการก่อสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองชัยภูมิ แสดงออกถึงชัยชนะของเจ้าพ่อพญาแลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมอีกแห่งหนึ่งเคียงคู่กับศาลเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ และอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวชัยภูมิมายาวนาน อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับราษฎรชาวจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ,พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ,นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (ห้องพระยาภักดีชุมพล) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ