การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 119

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยมี นางศุลีพร ประการแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ