สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมนักประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กร

อ่านแล้ว: 155

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรม