ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำนิยมให้กับนักเรียนที่เข้ารับการประเมินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 รร.คอนสวรรค์

อ่านแล้ว: 1179

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำนิยมให้กับ นางสาวปัทมภรณ์ รองชัยภูมิ นักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนคอนสวรรค์ ที่เข้ารับการประเมินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 โดยมี นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้ด้วย โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก นายสุชาติ รักษาชนม์ ผอ.รร.คอนสวรรค์ และคณะผู้บริหาร และคณะครู รร.คอนสวรรค์ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ หอประชุม รร.คอนสวรรค์