ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติ ในการประชุม ชมรมอดีตผู้บริหารและครูเก่าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567

อ่านแล้ว: 176

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมชมรมอดีตผู้บริหารและครูเก่าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีชมรมผู้บริหารและครูเก่าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ