สพม.ชัยภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย “เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567”

อ่านแล้ว: 232

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในงาน “เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567” และเป็นประธานในพิธีสักการะบูชาและสรงน้ำพระนิรันตราย พระพุทธรูปประจำ สพม.ชัยภูมิ โดยหลังจากพิธีสักการะบูชาและสรงน้ำพระนิรันตรายเสร็จสิ้นแล้ว นายประทีปแสง พลรักษา, ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์, ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ และคณะบุคลากร สพม.ชัยภูมิ ได้รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อขอพรและเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต และเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ นับถือ นอกจากนี้ ยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของประเทศไทยอีกด้วย