สพม.ชัยภูมิ ร่วมรำถวายแด่เจ้าพญาแล งานเทศกาลประเพณีบุญเดือนหก ของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567

อ่านแล้ว: 161

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
    เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. สพม.ชัยภูมิ ร่วมรำถวายแต่เจ้าพญาแล เพื่อแสดงการรำลึก ถึงความกล้าหาญความเสียสละและคุณงามความดี แสดงความกตัญญูกตเวที่ต่อเจ้าพ่อพญาแล ที่ได้ปกปักษ์รักษาเมืองชัยภูมิ ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้มีแผ่นดินอยู่อาศัยอย่างเป็นปกติสุขจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริม การท่องเที่ยว งานเทศกาลประเพณีบุญเดือนหก ของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ณ บริเวณถนนรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล โดยมี นายอนันท์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ