การประชุมมอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567 พร้อมมอบทุนการศึกษา และมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 10 หลังที่ 100

อ่านแล้ว: 177

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
         วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ดร.พัฒนะ พัฒนหวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ในการประชุมมอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ให้แก่ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด รับทราบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567 สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดีมีความสุข”พร้อมมอบทุนการศึกษาและมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปีที่ 10 หลังที่ 100 ซึ่งมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดชัยภู ,คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ หอประชุมสายทอง สายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2