ผอ.สพม.ชัยภูมิ นำผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ ประจำปี พ.ศ.2567

อ่านแล้ว: 299

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมปลูกป่าวันวิสาขบูชา โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ นำผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2567 โดยร่วมกันปลูกต้นแคนา และต้นคำมอกหลวง ณ บริเวณสวนหย่อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน และยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษ และหมอกควัน PM2.5 ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทำลายป่าไม้ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอีกด้วย