การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2567 และนำเสนอผลการประเมินฯ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

อ่านแล้ว: 317

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
      วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นางปิยะนันท์ มโนธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2567 และนำเสนอผลการประเมินฯ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ