สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (TA Online) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านแล้ว: 246

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
      วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (TA Online) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายประทีปแสงพลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ กล่าวรายงาน ,คณะผู้บริหาร ,คณะศึกษานิเทศก์ ,คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ