ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับ และแสดงความยินดีกับนางสาวณญาดา คุณประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

อ่านแล้ว: 209

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
       วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิให้เกียรติเป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ,คณะผู้บริหารสถานศึกษา ,คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ,คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพม.ชัยภูมิ ร่วมแสดงการต้อนรับ และแสดงความยินดี กับ นางสาวณญาดา คุณประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ณ ห้องประชุมทุ่งนาเลา โรงเรียนคอนสารวิทยาคม โดยมี ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิว ผู้อำนวยการโรงรียนคอนสารวิทยาคม และคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี